loading
image

pasakademi Nedir?

Kalite, sadece ürün ile ilgili olmayıp, onu hazırlayan, tamamlayan hizmetin ve bilginin kalitesine ve sürekliliğine de bağlıdır. Nitelikli insan kaynağı, bir ürünü başarıya taşıyan en önemli güçlerden biridir. Son yıllarda Dünyada ve özellikle ülkemizde insana yapılan yatırımda gözle görülür bir artış söz konusudur.

“Eğitim alanında neye ihtiyacımız var ve bu ihtiyaçlarımızı nasıl hayata geçirebiliriz?” sorusundan hareketle, kurum kültürümüzü oluşturan değerler doğrultusunda pasakademi fikri doğmuştur.

pasakademi; sürdürülebilir kalite standartları ve insan kaynaklarını odağa alarak, Passistem Yazılım'ın çalışanlarıyla değer ve kalite zincirinde yer alan tüm paydaşların kişisel, mesleki ve teknik alanlarda öğrenme ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla vücut bulmuş geleceğe yatırım projesidir.

Bireysel, fonksiyonel ve kurumsal gelişimi odağa alarak, başta Passistem Yazılım'ın çalışanları olmak üzere üniversite öğrencilerine ve gençliğe eğitim imkânı sunarak kendisine geniş bir yelpazeyi hedef kitle olarak belirlemiştir. Sosyal sorumluluklarımızın farkındayız ve gençliğe yatırımın, geleceğe yatırım olduğunun bilincindeyiz.

Çıkmış olduğumuz bu uzun yolculukta şirketimizin hedefleriyle paralel tasarlanmış çözümler sunmayı ve ülkemize değer yaratacak projelere imza atmayı hedefliyoruz.

image
image

Vizyon

Passistem Yazılım’ın geleceğe yatırım amacıyla hayata geçirdiği pasakademi vizyonumuz; eğitim, gelişim ve istihdam konularında çalışmalar yaparak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlamaktır.

Misyon

İş dünyasının beklenti ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eğitim ve gelişim programlarını başarılı ve sürdürülebilir kılmaktır.

image

Temel Değerlerimiz


Kalite

Özgüven

Sorumluluk

Bilgi Paylaşımı

Sürekli Gelişim

Bağlılık

Profesyonellik